Priser

Att köpa en design av oss kan kosta lite olika beroende på vad du vill ha. Därför förenklar vi det hela här i en liten prislist så att du vet exakt vilket pris vi tar.
 
Hel design (avancerad) - 100 kr
Hel design (enkel) - 75 kr
Endast header (avancerad) - 50 kr
Endast header (enkel) - 25 kr
 
En avancerad design innebär mycket pyssel och mycket ändringar från det som är sk. en "grunddesign". Exempel på saker som räknas in i en avancerad design är bläddrande header, meny under headern, flera menyer osv. Om du själv inte vet ifall din idé räknas in som avancerad så är det bara att beställa och så bedömmer vi.
 
En avancerad header är en header med mycket pyssel och mycket detaljer. Det är också en bläddrande header. Om du inte vet ifall din idé är en avancerad header så är det bara att beställa så bedömmer vi ifall den är det eller inte.
 

Tidigare inlägg